Keygen walaoke pro 3.5.09

     

    Keygen walaoke pro 3.5.09

    Download walaoke pro 3.5.09 , phần mềm h t karaoke walaoke pro full crack offline tr n m y t nh, walaoke pro vol 19 mới nhất 2013. walaoke pro 3.5.09 full - cracked, phan mem karaoke cho pc. Walaoke l 1 trong những phần mềm h t karaoke phổ biến nhất hiện nay. Với sự tiện dụng v cập nhật tới vol 18 walaoke gi p bạn c thể h t karaoke offline tr n m y t nh rất nhiều b i h t kh c nhau. Chức năng của Walaoke. - Hỗ trợ *AVI,MKV,DAT,VOB,MPG,FLV,WMV với format m c directshow codecs. - Hỗ trợ *MP3 + CDG, *MP3 + LRC, and MP3 + XMLfiles. - Hỗ trợ hết tất cả c c format n y với LRC file. *AVI,MKV,DAT,VOB,MPG,FLV,WMV. - Lời h t tr n m n h nh nền của m nh hay l webcam. - C thể chơi video file m chỉ d ng nhạc c n video của m nh. - Hỗ trợ MIDI, KAR, file. * - C Song List với Reserved List, l c chọn b i h t th b i sẽ v Reserved List trước khi chơi. - C thể d ng 6 số để chọn b i h t. *In ra c i song list xong bấm số để chơi nhạc trong song list. - C thể kiếm b i h t tiếng việt kh ng cần đ nh dấu. - Chữ hiện l n kh c m u l c ph n biệt Nam, Nữ hoặc Song Ca. - C thể save default audio track or audio channel. *Tốt nhất l c chơi karaoke VCD, DVD. Walaoke pro 3.5.09 full. Phần mềm hát karaoke vol 19.

    PREVIOUS   NEXT